Nyhetsbrev September 2020


Vi har nu fått ett preliminärt startdatum för gruppavtalet gällande fiber, vilket är 29e oktober. Telia och Transtema behöver tillgång till våra lägenheter för installation och detta kommer ske under
vecka 41. Mer information kommer att aviseras i brevlådorna.

Vi har fortsatt problem med bokningen av övernattningsrummet. Tills detta är löst sker förfrågan om bokning direkt till Åsa via
mail:  asanystrom37@gmail.com

Inför höststädningen, 11e oktober, kommer en container beställas och ställas ut utanför tvättstugan på Skåpvägen. Parkera inte din bil där då den kan blockeras av containern. Vi vill påminna om att märka upp cyklar och annat som står i cykelförråden senast 10e oktober.

Vi ses på höststädningen!

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev Januari 2020

Vi kommer att installera kodlås på våra portar efter önskemål från boende i föreningen. Arbetet är planerat till 10-19 februari. Koden aviseras separat. Portarna kommer att vara låsta dygnet runt och öppnas med kod eller nyckel som tidigare.

Från och med 1/12 har vi en ny teknisk förvaltare som sköter driften av våra fastigheter. Nya förvaltaren heter Åkerlunds fastighetsservice. Deras kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i portarna. Vid felanmälan angående saker i din lägenhet uppger du om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt.

Eventuella motioner till vårens föreningsstämma kan skickas till styrelsen redan nu. Motioner måste vara styrelsen tillhanda i god tid innan föreningsstämman.

Efter önskemål från boende i föreningen är uthyrningsrummet nu utrustat med ett litet kylskåp.

Om det finns intresse att engagera sig i styrelsen kommande mandatperiod kan anmälan ske till styrelsen som vidarebefordrar dessa till valberedningen.

Hälsningar, Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev Augusti 2019


Ny ekonomisk förvaltare

Vi kommer under hösten att byta ekonomisk förvaltare på grund av en omorganisation hos vår nuvarande förvaltare Restate. Vår nya förvaltare heter Fastum. Vi återkommer med mer information angående detta.

Föreningens gym

Vi är glada att se att föreningens gym uppskattas. För den gemensamma trivselns skull vill vi be alla att visa hänsyn. Lägg tillbaka vikter på rätt plats och släpp dem inte hårt i golvet. Spela musik på lagom volym och återställ inställningar som ändras. Alla som nyttjar gymmet har ansvar för städningen och att gymmet lämnas iordning.

Trädgård

Det finns fortfarande chans att lämna synpunkter på de förslag för trädgården som visades upp på årsstämman. Förslagen sitter uppsatta i tvättstugan på Skåpvägen. Vi behöver synpunkterna senast 9/9.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev Maj 2019

Vi vill hälsa tack till alla för en härlig städdag! Vi fick mycket gjort. Bland annat satte vi upp vårt nya partytält och stabiliserade upp föreningens studsmatta.

Vi vill gärna på nytt informera både hyresgäster och medlemmar om att vi har ett gemensamt bibliotek, ett gym och ett övernattningsrum som kan användas av alla som bor i föreningen. Biblioteket finns i tvättstugan på Skåpvägen. Vill man ha tillgång till gymmet skickar man ett mail till brfskapbo@gmail.com. Vi vill också tipsa om att Aptus har en app man kan boka tvättstugan med. Vill man hyra övernattningsrummet under sommaren ska förfrågan skickas i god tid. Vi kan dessvärre inte garantera tillgång till övernattningsrummet i semestertider.
Nytt gräs kommer att sås på flera platser runt husen och på gården. Vi ber alla respektera de avspärrningarna så att gräset kan växa ordentligt.
Vi har alla gemensamt ansvar för att blommorna i krukorna vid varje entré vattnas regelbundet.
Vi har tagit hjälp av ett företag som har tagit fram förslag på hur vi skulle kunna göra vår gemensamma utemiljö ännu trevligare med planteringar och växter. Dessa förslag kommer att visas på årsstämman och det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Vi ses på årsstämman!

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev Februari 2019

Dräneringen av fastigheten Bordsvägen 15 – 21 blev dessvärre försenad och påbörjas vecka 5.

Miljöstugans öppettider är kl. 06.00 – 22.00.
Vi har valt att byta ut en av fraktionerna för grovsopor till ytterligare en för kartong. Detta då fraktionen för kartong ofta är överfull. En förutsättning för att vi ska ha en fungerande miljöstuga är att vi sorterar avfallet på rätt ställe och viker ihop kartonger innan vi slänger dem.

Föreningen har tre behållare för hushållsavfall. Två av dessa står på Skåpvägen och en på Bordsvägen. Våra behållare står på vår sida av gatan. De på andra sidan gatan tillhör Familjebostäder eller andra föreningar och får inte nyttjas av oss.

Vi har haft en besiktning av skyddsrummen enligt anvisning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi fick anmärkningar på några punkter och har anlitat ett företag för att åtgärda dessa.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev December 2018

Fastigheten Bordsvägen 15 – 21 är i behov av dränering. Vi har därför tagit hjälp av ett företag som ska göra detta. De börjar arbetet under vecka 3. Övriga hus är inte i behov av dränering i dagsläget.

Vi har fått erbjudande från olika internetleverantörer angående vår fiberanslutning och behöver era synpunkter som bostadsrättsägare och med i föreningen i en fråga rörande vår fiberanslutning.
(Ej Comhems system.)

Är ni intresserade av att föreningen bakar in internet i avgiften/hyran och med en extra kostnad på 100kr/månaden?

Vi vill höra allas argument om det är bra eller dåligt, för och nackdelar. Vad betalar ni i dag? Idag har vi en maxhastighet på 100mbit. Våra switchar är föråldrade och nya levererar 1000mbit. Det skulle kosta oss 114.000 kr att byta ut dem. Telia har erbjudit att uppgradera/byta ut dem mot nya. Dock måste vi binda oss till dem i 5 år men då behöver vi inte betala för nya switchar. Då har vi som vi har det idag men snabbare uppkoppling i befintligt.

Däremot om vi vill låta internet ”ingå” i alla lägenheterna mot en höjning av 100kr/månaden så ställer det företaget ner switchar, gör ett ramavtal och vi förbinder oss i 5 år till dem. De aktuella företagen som erbjuder detta till oss är A3 och Stockholms stadsnät (det finns flera andra leverantörer). Det går att maila oss eller skriva sina åsikter på vår Facebook-sida.

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev November 2018

Vi har tagit hjälp av företaget Trädmästarna för att beskära träd i vår omgivning. Vissa träd behöver beskäras för att de ska växa bättre. Några behöver vi ta bort då de växer för nära fastigheterna eller tar för mycket näring från annan växtlighet. Arbetet kommer att utföras andra veckan i januari.

Vi har börjat se över en lösning för belysning i trappan mellan gården och utrymmet utanför tvättstugan på Skåpvägen.

Vi har även i år beställt den populära julgranen med belysning. Den kommer till gården lagom till advent.

 

Hälsningar,

Styrelsen Brf Skåpbo

 

Brf Skåpbo – Nyhetsbrev Oktober 2018

Vi vill tacka alla som kom på höststädningen! Det blev fint med höstblommor utanför portarna och vi fick mycket gjort under dagen.

För att obehöriga inte ska ta sig in i våra trapphus är det viktigt att vi inte ställer upp portarna när de ska vara låsta och att vi ser till att hålla källardörrar stängda. Om någon dörr eller dörrstängare inte fungerar ordentligt kan vi anmäla det till Jensen. Det går också bra att anmäla det till styrelsen.

Vi har tagit hjälp av två trädgårdsmästare för att få ännu lite finare på vår gård och runt husen. De har hjälpt oss med en plan som sträcker sig över fem år. Det handlar delvis om att underhålla de träd och växter vi redan har, men även om nyplanteringar.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev Augusti 2018

Söndagen den 23/9 har vi städdag i föreningen
kl. 11,00-14,00. Vi ska bland annat plantera nya blommor i krukorna och ta ner tältet och studsmattan.
Vi ses på gården kl. 11,00 och avslutar som vanligt dagen med korvgrillning.

Vi vill uppmärksamma alla på att det råder parkeringsförbud mellan husen utanför tvättstugan på Skåpvägen.

Trädgårdsgruppen har möte i styrelselokalen på Bordsvägen den 28/8, kl. 18,00. Är du intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen är du varmt välkommen till mötet!

När de nya parkeringsplatserna byggdes flyttade vi på grillplatsen vid återvinningsstugan. Den nya grillplatsen är nu iordningställd.

Övernattningsrummet är flitigt bokat, vilket vi tycker är väldigt roligt. För bokning skickar man en förfrågan via vår hemsida.

 

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev oktober 2016

Hej!

Söndag 16/10 har vi höststädning. Vi ses på gården kl. 10,00. Vi avslutar dagen med korvgrillning och hoppas att så många som möjligt kan komma!

Föreningens gymlokal beräknas vara färdigställd i början på oktober. Lokalen ligger i källaren vid Bordsvägen 15-17. För att få tillgång till gymmet anmäler du dig till styrelsen via mail – brfskapbo@gmail.com.

Vår nya bergvärmeanläggning beräknas tas i drift 31/10.

Diana från styrelsen är ansvarig för trädgårdsgruppen. Vill du vara med i trädgårdsgruppen kontaktar du Diana på telefon 070-456 78 56.

Har du förslag på förbättringar eller förändringar i vårt område? Maila gärna till brfskapbo@gmail.com.

 

 

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo