Underhållsarbete

Tillsammans med Restate har vi gjort en underhållsplan som sträcker sig över 30 år. Självklart kan saker ändras under tiden, men den ger oss en bra uppfattning om vad som behövs göras, och när.

Under denna flik kommer man kunna finna de projekt som är klubbade av styrelsen att drivas.

Aktuellt just nu är:

  • Trädfällning av ett par träd som står illa till och bland annat skadar vissa huskroppar.
  • Installation av bergvärme. Vår fjärrvärmecentral är på väg att lägga ner för gott. Istället för att installera en ny så kommer vi gå över till bergvärme. Detta pga både ekonomiska skäl, man spar snabbt in kostnaden i minskad elförbrukning, men även av miljöhänsyn.