Nyhetsbrev augusti 2014

Hej! Hoppas alla har haft en trevlig sommar!

Vår förening har tre parkeringsplatser och senare i år kommer en av dem att bli ledig för uthyrning. Styrelsen har därför beslutat att lotta fram en kö för parkeringsplatserna. Hyran för parkeringsplatsen är för närvarande 250 kronor i månaden. Det gäller en av de tre platser vi har på gaveln bredvid gymmet. För att anmäla intresse för parkeringsplatsen skickar du ett mail till brfskapbo@gmail.com och skriver namn och lägenhetsnummer i mailet. Ange ’parkeringsplats’ i ämnesraden. Anmälan ska ske senast 30/9.

Vi kommer att starta en trädgårdsgrupp som kommer att ta hand om våra rabatter och planteringar på gården. Diana från styrelsen kommer att ingå i gruppen. Om du är intresserad av att vara med skickar du ett mail till dianarahm@hotmail.com.

Inför vintern har vi planerat att se över cykelrummen och göra en cykelrensning. Alla måste därför märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Detta måste göras senast 30/9. De cyklar som inte är märkta kommer att forslas bort.

Det har kommit in ett förslag om att ha en bokhylla i tvättstugan på Skåpvägen. Tanken är att man lämnar utlästa böcker där och tar en bok om man hittar någon man vill läsa. Vi i styrelsen tycker att det är en mycket trevlig idé! Om du har en bokhylla du inte använder som du har tänkt sälja/skänka är vi intresserade. Skicka i så fall ett mail till fridaaskholt@gmail.com.

 

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo

Nyhetsbrev juni 2014

Tack till alla som kom på vår första vårstädning den 28/5!

Diana från styrelsen hade tillsammans med Jensen förberett och rensat bort en del buskar och skräp. Sandlådan fylldes nyligen med ny sand. Föreningen köpte in material och tillsammans krattade vi och rensade ogräs. Grillen och utemöblerna städades. Det var trevligt att träffa alla och dagen avslutades med korvgrillning. Som vi pratade om på årsmötet ska vi byta sopsorteringssystem. För tillfället har vissa portar tillfälliga behållare för sopor. Sopskåpen ska snart vara iordninggjorda. Glasflaskor och tidningar kommer fortsättningsvis att lämnas i grovsoprummet. I grovsoprummet finns nu behållare för batterier och lampor. Avfall som t.ex. målarfärg får dock inte lämnas i soprummet.

Underhållet av våra fastigheter sköts av Jensen Drift & Underhåll AB. Deras hemsida har adress www.jensendrift.se och de har telefonnummer 08-560 502 19. Felanmälan kan ske via hemsidan eller per telefon. Kontaktuppgifterna finns även på anslagstavlan i varje port.

Det är inte tillåtet att förvara brännbara föremål i trapphus eller i allmänna utrymmen i källaren. Det är inte heller tillåtet att blockera trapphuset med föremål som t.ex. cyklar då trapphuset är en utrymningsväg. Cyklar, grillar och liknande ska förvaras på anvisad plats eller i det egna förrådet.

Bokningssystemet i tvättstugan sköts av Bergs Lås. Bokningssystemet heter Aptus och tvättider kan bokas via panelen i tvättstugan, internet eller Aptus bokningsapp. Det har under en period inte varit möjligt att boka båda tvättstugorna samtidigt. Det är nu ändrat efter önskemål.

Vi sätter upp flera exemplar av nyhetsbrevet på varje anslagstavla, ta gärna ett exemplar om du vill ha ett hemma.

Vi i styrelsen önskar alla en trevlig midsommar!

Hälsningar, Styrelsen Brf Skåpbo

Brf Skåpbo Mail: brfskapbo@gmail.com

Tel: 070-396 84 17

Hemsida: https://brfskapbo.se

Info om sophanteringen!

Som många säkert märkt så har det hänt saker med sophanteringen. Alla sopnedkast kommer att pluggas igen och vi kommer att använda oss av de sopskåp som tidigare använts för tidningar. De har redan, eller kommer att, målas om och göras om till sopskåp för hushållsavfall. Tidningar och glas ska i fortsättningen efter slängas i grovsoprummet.

Sopskåpen kommer att ha lås eftersom det ej är meningen att andra än vi i föreningen ska ha tillgång till dessa skåp. Nycklar delas nu ut till oss boende, men tyvärr har dom missat att märka nycklarna på något sätt så att det ska vara uppenbart vad de är till för.

Vi hoppas att övergångsprocessen ej kommer orsaka alltför mycket bök och strul för oss! När allt är klart så är tanken givetvis att allt ska rulla på smidig, samt att det här alternativet är ekonomiskt klart fördelaktigt för föreningen. Dessutom var det inget alternativ att ha sopnedkasten kvar, då det pga arbetsmiljöfrågor finns beslut om att alla sopnedkast ska fasas ut inom en snar framtid. De som ej byter sitt sophanteringssystem snart riskerar nämligen att ej få sina sopor hämtade.

Grovsoprummets behållare töms med lite olika intervall:

  • Glas och tidningar – varje måndag och torsdag (har ej kommit igång riktigt ännu)
  • Grovavfall, metall och plats – var 4:e vecka (nästa tömning 5:e september)
  • Elektronik och farligt avfall – vi kommer ringa och beställa hämtning när det behövs