Extrastämma

Som nämndes i ett tidigare inlägg så ska vi ha en extrastämma i höst, i syfte att uppdatera våra stadgar. Som det är nu så finns det en risk att hela styrelsen väljer att sluta samtidigt, vilket vi inte tycker är en helt lämplig ordning. Därför ska vi införa att man sitter på två år, och att man går om lott. På så vis kan max hälften hoppa av vid ett och samma tillfälle. Exakt datum för stämman kommer vid ett senare tillfälle.

Fönsterbyten på Skåpvägen

Alla fönsterbyten är genomförda, så när som på några källarfönster där fönsterkillarna inte kunde komma åt dem pga låsta förråd. En besiktning är utförd, men vi får återkomma med resultatet av den.

Viktigt information ang detta är att alla ska få sina fönster putsade, och de som lägger nyckeln i kåpan måste tänka på att ta bort eventuella låsbrickor. Detta för att säkerställa att nyckelknippan inte fastnar när dom ska ta den.

Årsstämma 2015

Årets stämma hölls den 26:e maj i Gubbängsskolans matsal. Det var god stämning och mötet löpte på väldigt smidigt!

Några punkter värt att nämna är:

Att stämmans deltagare var nöjda med det arbete som styrelsen har lagt ner, och hela styrelsen blev omvald. Vi har dock två lediga platser för suppleanter, så om någon är intresserad så hör av dig!

Att vi beslutade om att ändra i stadgarna för att inte hela styrelsen ska kunna avgå samtidigt. Som det är nu så sitter alla på 1 år och måste bli omvalda vid varje stämma. I de nya stadgarna ska man sitta på 2 år, så att bara hälften väljs om varje stämma.

Att vi pga ovan nämnda anledning ska ha en extra stämma i höst. Exakt datum kommer senare! Anledningen är att man behöver två stämmobeslut för att kunna ändra i stadgarna.

Att vi tråkigt nog endast var 23 lägenheter representerade, vilket är strax under hälften av alla bostadsrätter. Nästa gång hoppas vi givetvis på att fler kan närvara!