Nyhetsbrev Januari 2017

Vår bergvärmecentral är nu igång! Injusteringen av termostaterna i lägenheterna har blivit försenad. Vi inväntar mildare väder för att kunna göra detta på smidigast sätt. Information om det kommer när det närmar sig.

Badrummen i alla bostadsrättslägenheter kommer att besiktigas av Jensen och de kommer avisera om detta. Vi gör detta för att få en bättre uppfattning om byggnadernas skick och upptäcka eventuella fel.

Vi jobbar på med vårt nya övernattningsrum och hoppas att det kommer bli färdigställt under våren.

2017 blir portarnas år och vi kommer bland annat att måla om i trapphusen och underhållsinolja våra entrédörrar.

 

Hälsningar,

Styrelsen Brf Skåpbo