Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Hej alla medlemmar i BRF Skåpbo!
Snart ses vi igen för att hålla vår årliga stämma. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma!

Tid: Tisdagen den 16 maj 2017, kl. 19.00.
Plats: Gubbängsskolans matsal, Gubbängsvägen 63-69, Enskede

Dagordning

a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
b. Val av ordförande vid stämman.
c. Anmälan om protokollförare.
d. Val av justerare tillika rösträknare.
e. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f. Godkännande av dagordning.
g. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
h. Föredragning av revisionsberättelsen.
i. Fastställande av resultat-och balansräkning.
j. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
k. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
l. Fråga om arvoden.
m. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
n. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
o. Val av revisor och suppleant för denne.
p. Övriga ärenden, val av färgsättning i trapphusen.
q. Stämmans avslutande
På stämman kommer det att serveras fika och en liten gåva kommer att delas
ut.

VÄLKOMNA!

(Kallelsen i .pdf – KALLELSE STÄMMA 2017-05-16)

Uppdatering kring arbetet med radiatorventiler

I första steget som pågår nu så byter dom anordningen på elementen. Dom lämnar vredet som sitter på uppe på elementet.

Nästa steg är att dom skall in i alla lägenheter en gång till i maj förmodligen och justera. 

Steg tre sker i höst när det är noll grader ute. Då får vi nya vreden på elementen och kan reglera värmen. 

Detta arbete görs alltså i tre steg. Denna information kom precis nu till oss. Meddelanden kommer att sättas upp i portarna löpande.

Nyhetsbrev April 2017

Vi kommer att måla om trapphusen under 2017. Vi i styrelsen har tagit fram fyra färgalternativ och vi kommer att ha en omröstning på årsstämman som beslutar vilken färg det blir till trapphusen. De fyra färgalternativen målas upp i porten på Bordsvägen 13 den 1/5.
Alla medlemmar som kommer på årsstämman bjuds på tilltugg och en liten gåva.

De som har cyklar i våra cykelförråd måste märka upp dessa med namn och lägenhetsnummer innan vårsstädningen 7/5 då vi kommer rensa förråden på omärkta cyklar. Förutom cykelrensning kommer vi bland annat plantera om krukorna vid portarna. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning.

 

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo