Nyhetsbrev Februari 2019

Dräneringen av fastigheten Bordsvägen 15 – 21 blev dessvärre försenad och påbörjas vecka 5.

Miljöstugans öppettider är kl. 06.00 – 22.00.
Vi har valt att byta ut en av fraktionerna för grovsopor till ytterligare en för kartong. Detta då fraktionen för kartong ofta är överfull. En förutsättning för att vi ska ha en fungerande miljöstuga är att vi sorterar avfallet på rätt ställe och viker ihop kartonger innan vi slänger dem.

Föreningen har tre behållare för hushållsavfall. Två av dessa står på Skåpvägen och en på Bordsvägen. Våra behållare står på vår sida av gatan. De på andra sidan gatan tillhör Familjebostäder eller andra föreningar och får inte nyttjas av oss.

Vi har haft en besiktning av skyddsrummen enligt anvisning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi fick anmärkningar på några punkter och har anlitat ett företag för att åtgärda dessa.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Skåpbo