Nyhetsbrev Januari 2020

Vi kommer att installera kodlås på våra portar efter önskemål från boende i föreningen. Arbetet är planerat till 10-19 februari. Koden aviseras separat. Portarna kommer att vara låsta dygnet runt och öppnas med kod eller nyckel som tidigare.

Från och med 1/12 har vi en ny teknisk förvaltare som sköter driften av våra fastigheter. Nya förvaltaren heter Åkerlunds fastighetsservice. Deras kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i portarna. Vid felanmälan angående saker i din lägenhet uppger du om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt.

Eventuella motioner till vårens föreningsstämma kan skickas till styrelsen redan nu. Motioner måste vara styrelsen tillhanda i god tid innan föreningsstämman.

Efter önskemål från boende i föreningen är uthyrningsrummet nu utrustat med ett litet kylskåp.

Om det finns intresse att engagera sig i styrelsen kommande mandatperiod kan anmälan ske till styrelsen som vidarebefordrar dessa till valberedningen.

Hälsningar, Styrelsen Brf Skåpbo