Nyhetsbrev juni 2014

Tack till alla som kom på vår första vårstädning den 28/5!

Diana från styrelsen hade tillsammans med Jensen förberett och rensat bort en del buskar och skräp. Sandlådan fylldes nyligen med ny sand. Föreningen köpte in material och tillsammans krattade vi och rensade ogräs. Grillen och utemöblerna städades. Det var trevligt att träffa alla och dagen avslutades med korvgrillning. Som vi pratade om på årsmötet ska vi byta sopsorteringssystem. För tillfället har vissa portar tillfälliga behållare för sopor. Sopskåpen ska snart vara iordninggjorda. Glasflaskor och tidningar kommer fortsättningsvis att lämnas i grovsoprummet. I grovsoprummet finns nu behållare för batterier och lampor. Avfall som t.ex. målarfärg får dock inte lämnas i soprummet.

Underhållet av våra fastigheter sköts av Jensen Drift & Underhåll AB. Deras hemsida har adress www.jensendrift.se och de har telefonnummer 08-560 502 19. Felanmälan kan ske via hemsidan eller per telefon. Kontaktuppgifterna finns även på anslagstavlan i varje port.

Det är inte tillåtet att förvara brännbara föremål i trapphus eller i allmänna utrymmen i källaren. Det är inte heller tillåtet att blockera trapphuset med föremål som t.ex. cyklar då trapphuset är en utrymningsväg. Cyklar, grillar och liknande ska förvaras på anvisad plats eller i det egna förrådet.

Bokningssystemet i tvättstugan sköts av Bergs Lås. Bokningssystemet heter Aptus och tvättider kan bokas via panelen i tvättstugan, internet eller Aptus bokningsapp. Det har under en period inte varit möjligt att boka båda tvättstugorna samtidigt. Det är nu ändrat efter önskemål.

Vi sätter upp flera exemplar av nyhetsbrevet på varje anslagstavla, ta gärna ett exemplar om du vill ha ett hemma.

Vi i styrelsen önskar alla en trevlig midsommar!

Hälsningar, Styrelsen Brf Skåpbo

Brf Skåpbo Mail: brfskapbo@gmail.com

Tel: 070-396 84 17

Hemsida: https://brfskapbo.se