Extrastämma

Som nämndes i ett tidigare inlägg så ska vi ha en extrastämma i höst, i syfte att uppdatera våra stadgar. Som det är nu så finns det en risk att hela styrelsen väljer att sluta samtidigt, vilket vi inte tycker är en helt lämplig ordning. Därför ska vi införa att man sitter på två år, och att man går om lott. På så vis kan max hälften hoppa av vid ett och samma tillfälle. Exakt datum för stämman kommer vid ett senare tillfälle.