Fönsterbyten på Skåpvägen

Alla fönsterbyten är genomförda, så när som på några källarfönster där fönsterkillarna inte kunde komma åt dem pga låsta förråd. En besiktning är utförd, men vi får återkomma med resultatet av den.

Viktigt information ang detta är att alla ska få sina fönster putsade, och de som lägger nyckeln i kåpan måste tänka på att ta bort eventuella låsbrickor. Detta för att säkerställa att nyckelknippan inte fastnar när dom ska ta den.