Trivselregler

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel.
Men det förväntas också av oss som bor här att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva. För att förtydliga vad som gäller för oss som bor i föreningen har vi tagit fram några punkter för ordning och trivsel. Trivselreglerna inriktar sig på boendemiljön med hänsyn till alla boende i föreningen.

Tidpunkter: Respektera tidpunkterna för lugn och ro som är mellan klockan 22:00- 06:00. Tänk då på att inte utföra högljudda aktiviteter som kan uppfattas som störande av dina grannar. Om det är någon som stör återkommande så kontakta styrelsen.

Visst är det trevligt att ha fest ibland, men meddela dina grannar och lyssna på deras åsikter om de tycker att ni stör för mycket.

Renovering: Tidpunkter för renovering är: Vardagar: 07:00-20:00 och helger: 10:00-18:00.
Borrning med slagborrmaskin får endast utföras vardagar mellan klockan 08.00-18.00.
Renovering får inte ske vid storhelger.

Vid större och omfattande renovering så meddela grannarna om vilken typ av renovering det är samt hur lång tid det kommer att ta. Som alltid annars i sådana här sammanhang så gäller sunt förnuft och att inte göra något du inte skulle acceptera att dina grannar gjorde.

Allmänna utrymmen: För allas trevnad så håll rent efter dig i allmänna utrymmen så som trapphus och källare. Det är också viktigt att inte förvara föremål i trapphusen som blockerar framkomligheten vid eventuell brand.

Rökning är förbjuden i gemensamma lokaler och trapphus.

Vårda fastigheten för att undvika skador. Vid skada inom fastigheten, underrätta styrelsen.

Tvättstugan: Vid användning av tvättstugan så håll rent efter dig och håll utsatta tider. Lämna inga föremål i tvättstugan som kan blockera framkomligheten.

Gård och utemiljö: I föreningen vill vi uppmana till en trevlig stämning på vår gemensamma gård. Håll därför gården ren. Skräp och fimpar slängs i papperskorgarna som finns placerade på området. Tänk på att det finns småbarn som kan stoppa fimpar i munnen. • Rasta inte husdjur på de gemensamma gräsmattorna. Ha även tillsyn över husdjuren så att dem inte skadar eller förorenar lekplatsen.

Det är förbjudet att grilla på balkongerna, altan eller i närheten av husen.

Hushållssopor slängs i föreningens kärl som finns utställda på Skåpvägen och Bordsvägen.

Återvinning av batterier, glödlampor, lysrör, tidningar, plast, elektronik, metalartiklar samt glas slängs och sorteras i rätt kärl. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i soprummet d.v.s. större föremål än vad som får plats i kärlen, till exempel stora möbler. De boende är själva ansvariga för att köra större föremål till en miljöstation.

Styrelsen Brf Skåpbo
Telefon nr: 070-396 84 17
Epost: brfskapbo@gmail.com