Trivselregler

Trivselregler för BRF Skåpbo

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det förväntas också av oss som bor här att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva. Trivselreglerna inriktar sig på boendemiljön med hänsyn till alla boende i fastigheten.

Störande ljud

Respektera tid för lugn och ro som är mellan klockan 22:00 – 07:00. Tänk då på att inte utföra högljudda aktiviteter som kan uppfattas som störande av dina grannar.

Visst är det trevligt att ha fest ibland, men meddela dina grannar och lyssna på deras åsikter om de tycker att ni stör för mycket.

Renovering

Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de som bor runt omkring bör planeras så att de stör så lite som möjligt.

Tidpunkter för renovering är vardagar mellan klockan 07:00-20:00 och helger mellan klockan 10:00-18:00. Borrning med slagborrmaskin får endast utföras vardagar mellan klockan 08.00‐18.00.

Renovering får ej ske under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar.  

Vid större och omfattande renovering så meddela grannarna om vilken typ av renovering det är och hur lång tid det kommer att ta.

Observera även att vissa åtgärder i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen och att du ska ha fått tillståndet innan du börjar renovera.  Exempel på åtgärder som kräver tillstånd från styrelsen är rivning av väggar och installation som kan påverka ventilation.  

Allmänna utrymmen

Håll rent efter dig i allmänna utrymmen så som trapphus och källare. Det är inte tillåtet att förvara föremål i trapphusen då det blockerar framkomligheten och kan medföra risk för brand.

Rökning är förbjuden i gemensamma lokaler och trapphus.

Vårda fastigheten för att undvika skador. Vid skada inom fastigheten, underrätta styrelsen.

Tvättstuga: Vid användning av tvättstuga så håll rent efter dig och respektera bokade tider. Lämna inga föremål i tvättstugan som kan blockera framkomligheten.

Gård och utemiljö: Vi vill uppmana till en trevlig stämning på vår gemensamma gård. Håll därför gården ren. Skräp och fimpar slängs i papperskorgarna som finns placerade på området. Tänk på att det finns småbarn som kan stoppa fimpar i munnen.

Rasta inte husdjur på de gemensamma gräsmattorna. Ha även tillsyn över husdjuren så att de inte skadar eller förorenar lekplatsen.

Det är förbjudet att grilla på balkongerna, altan eller i närheten av husen.

Avfallshantering

Hushållssopor och matavfall slängs i uppmärkta kärl som finns placerade utmed Skåpvägen och Bordsvägen.

Batterier, glödlampor, lysrör, tidningar, plast, elektronik, metallartiklar och glas sorteras i uppmärkt kärl i vår miljöstuga.

Överlasta inte kärlen i miljöstugan.  

Det är inte tillåtet att slänga miljöfarligt avfall i miljöstugan. Det är inte heller tillåtet att slänga större föremål som inte ryms i kärlen för grovsopor.

Du är själv ansvarig för att lämna miljöfarligt avfall och sådana större föremål som inte ryms i kärlen för grovsopor till en miljöstation.

Styrelsen BRF Skåpbo, telefon: 070‐396 84 17, e-post: brfskapbo@gmail.com