Gemensamt bredband

I novemberbrevet informerades om tänkbara tjänsteleverantörer för fibernätet. Styrelsen har sedan tillsatt en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet, gruppen består av Fredrik Söderström, Stefan Landqvist, Ove Hellberg och Nils Myhrman.

En av de första uppgifterna är att ta reda på hur fibernätet används idag, genom att gruppens medlemmar kommer genomföra en undersökning genom dörrknackning. Frågorna kommer vara om ni använder bredband via fiber eller Comhem, vet ni dessutom hastighet och pris är det ett plus. Vi kommer även fråga om de finns några tv- och telefontjänster (fast telefoni) kopplade. Undersökningen planeras att startas efter påsk.

Om ni vill kan ni redan nu skriva i kommentarerna i föreningen facebook grupp vilken typ av tjänsteleverantör ni använder (telia, bahnhof, comhem, m.m.), kommentera gärna också om ni har någon kör digitaltv via någon av era tjänsteleverantörer.