Info om sophanteringen!

Som många säkert märkt så har det hänt saker med sophanteringen. Alla sopnedkast kommer att pluggas igen och vi kommer att använda oss av de sopskåp som tidigare använts för tidningar. De har redan, eller kommer att, målas om och göras om till sopskåp för hushållsavfall. Tidningar och glas ska i fortsättningen efter slängas i grovsoprummet.

Sopskåpen kommer att ha lås eftersom det ej är meningen att andra än vi i föreningen ska ha tillgång till dessa skåp. Nycklar delas nu ut till oss boende, men tyvärr har dom missat att märka nycklarna på något sätt så att det ska vara uppenbart vad de är till för.

Vi hoppas att övergångsprocessen ej kommer orsaka alltför mycket bök och strul för oss! När allt är klart så är tanken givetvis att allt ska rulla på smidig, samt att det här alternativet är ekonomiskt klart fördelaktigt för föreningen. Dessutom var det inget alternativ att ha sopnedkasten kvar, då det pga arbetsmiljöfrågor finns beslut om att alla sopnedkast ska fasas ut inom en snar framtid. De som ej byter sitt sophanteringssystem snart riskerar nämligen att ej få sina sopor hämtade.

Grovsoprummets behållare töms med lite olika intervall:

  • Glas och tidningar – varje måndag och torsdag (har ej kommit igång riktigt ännu)
  • Grovavfall, metall och plats – var 4:e vecka (nästa tömning 5:e september)
  • Elektronik och farligt avfall – vi kommer ringa och beställa hämtning när det behövs