Uppdatering kring arbetet med radiatorventiler

I första steget som pågår nu så byter dom anordningen på elementen. Dom lämnar vredet som sitter på uppe på elementet.

Nästa steg är att dom skall in i alla lägenheter en gång till i maj förmodligen och justera. 

Steg tre sker i höst när det är noll grader ute. Då får vi nya vreden på elementen och kan reglera värmen. 

Detta arbete görs alltså i tre steg. Denna information kom precis nu till oss. Meddelanden kommer att sättas upp i portarna löpande.