Miljöstuga

I föreningen finns en miljöstuga.

I miljöstugan sorteras batterier, glödlampor, lysrör, tidningar, plast, elektronik, metallartiklar och glas i uppmärkt kärl.

Det är inte tillåtet att slänga miljöfarligt avfall i miljöstugan. Det är inte heller tillåtet att slänga större föremål som inte ryms i kärlen för grovsopor.

Du är själv ansvarig för att lämna miljöfarligt avfall och sådana större föremål som inte ryms i kärlen för grovsopor till en miljöstation.

Miljöstugans olika kärl töms enligt nedan tömningsschema:

Grovsopor (brännbart):
Måndagar och torsdagar

Glas:
Måndagar jämna veckor.

Tidningar:
Onsdagar

Plast:
En gång i månaden

Metall:
En gång i månaden

Elavfall:
Hämtning beställs vid behov.

____________________________

Hushållssopor och matavfall får inte slängas i miljöstugan utan slängs i uppmärkta kärl placerade utmed Skåpvägen och Bordsvägen.