Sophantering

Som ni säkert vet har vi ett grovsoprum och det tycker vi är väldigt bra och bekvämt!
Grovsoprum är dock något som alltid är relativt dyrt. För att hålla ner kostnaderna där (vilket i sin tur påverkar hyror/avgifter) så tänk på vad och hur vi slänger saker där.

Möbler och andra större saker får ej slängas i vårt grovsoprum. Sådant skall köras till återvinningscentralen i Högdalen.
Vi betalar dessutom per vikt, vilket gör att priset sticker iväg rejält när större saker slängs i grovsoprummet.

 

För kännedom kommer nedan de olika kärlens tömningsscheman:

Grovsopor (brännbart):
Måndagar och torsdagar

Glas:
Måndagar jämna veckor.

Tidningar:
Onsdagar

Plast:
En gång i månaden

Metall:
En gång i månaden

Elavfall och farligt avfall (typ färg och andra vätskor):
Vi beställer hämtning vid behov.