Om föreningen

 • Förreningen registrerades 2011-12-14.
 • Ombildningsprocessen tog nästan 2 år.
 • Våra hus ombildades i september 2013.
 • Förreningen består av 5 huskroppar, innehållande 94 lägenheter med boende och ett gym (som hyr lokalen av oss).
 • Adresserna är Skåpvägen 1-13 samt Bordsvägen 11-27.
 • I förreningens allmänna utrymmen används el till 100% från vindkraft.
 • Lägenheterna är i dagsläget fördelade på ca 2/3 bostadsrätter och 1/3 hyresrätter.
 • Första årsstämman då ett helt år passerat hölls i maj 2015. I stort sett endast nöjda mötesdeltagare, och hela styrelsen fick fortsatt förtroende.
 • Första omfattande renoveringen utfördes vintern 14/15. Alla fönster på skåpvägen uppgraderades, i syfte att få samma standard i hela föreningen.
 • Under våren 2015 har husen gåtts igenom grundligt och fullständigt, i syfte att skapa en underhållsplan som sträcker sig över de kommande 30 åren. En sådan plan finns nu att tillgå, och kommer framöver användas som underlag för planerat underhåll.
 • 2016/2017 installerade vi en bergvärmeanläggning