Du bor i ett hus med självdragsventilation

Råd och tips
I hus med självdragsventilation finns ingen fläkt som suger ut luften. Luftens sugs istället ut genom ventilerna tack vare att den varma luften stiger uppåt. Utsugsventilerna finns i köket och badrummet. Den ”friska” luften tas in via ventiler som sitter i fönster. Både utsugsventilerna och friskluftsventilerna bör minskas samtidigt, men stäng dem inte helt om man enbart stänger friskluftsventilerna kan det bli baksug i någon utsugsventil.

Vädring
Fönstervädring på vintern är dyrt och energislösande. Lämna inte badrummet öppet på vintern. När rummet blir nerkylt kan det också bildas kondens som kan innebära fukt- och mögelskador. Huvudregeln är att vädra snabbt men effektivt på vintern. Det bör helst också vara ett par grader varmare i badrummet än i resten av lägenheten för torkning.


Matlagning
Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i ett angränsande rum än i köket förutsatt att det är sug i köksventilen.


Dusch och bad
Vid långa duschar bildas mycket vattenånga. Kort duschtid ger mindre fukt i luften och mindre risk för kondens i badrummet. Dessutom går det åt mindre varmvatten och därmed även mindre energi. Vid mer en fyra minuters duschning bildas kondens på väggarna. Vädra ut fukten i badrummet direkt när du har badat eller duschat. Öppna utsugsventilen helt eller snabbvädra med korsdrag några minuter.

Tvättorkning
Det kan ta lång tid att torka tvätt i hus med självdragsventilation. Häng tvätten luftigt och låt gärna badrumsdörren stå öppen.


Kontroll av ventilationen
Som tidigare nämnts så finns det risk för bakdrag vid självdragsventilation. Man kan själv kontrollera om ventilationen fungerar genom att hålla en bit toalettpapper framför utsuget och se åt vilket håll luften drar. Åtgärden är att öppna friskluftsöppningarna helt och eventuellt också ett fönster tills bakdraget vänder.


Håll rent i ventilerna!
För att ventilerna och ventilationen ska kunna behålla sin funktion måste ventiler och kanaler hållas rena. Smuts, damm och feta partiklar från matos fastnar med tiden kring ventilerna och i utsugskanalerna. Utelufts- och frånluftsventilerna ska lägenhetsinnehavaren rengöra. Man kan rengöra med en smal borste och med dammsugaren.


Möblering
Ibland kan det bli problem med fukt och kondens bakom bokhyllor och sängar som placeras för tätt mot yttervägg. Orsaken är främst att rumsluften inte kan värma dolda väggytor. Samma problem kan förekomma bakom badkar. Helst bör det finna ordentliga
luftmellanrum kring dessa. Cirkulation runt möbler vid yttervägg

Sammanfattning
– Uteluftsventiler i yttervägg eller fönster får inte sättas igen eller stängas helt!
– Uteluften behövs för att få en bra luftkvalitet i lägenheten och undvika fukt- och mögelskador samt slippa matos.
– Om det drar kallt från uteluftsventilen så försök att möblera annorlunda.
Vädra efter bad, dusch och tvätt

Källa:
https://www.hsb.se/stockholm/brf/javero/bra-att-veta/du-bor-i-ett-hus-med-sjalvdragsventilation

Andra källor och tips:
https://familjebostader.com/hyresgast/hyresgastinfo-a-o/ventilation/
https://familjebostader.com/hyresgast/hyresgastinfo-a-o/varme/

https://familjebostader.com/hyresgast/Bostad/felanmalan/atgarda-fel/kallt-i-lagenheten/https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vadra-battre-inomhusluft